برای اسباب کشی واتوبار چه امکاناتی می توانم داشته باشم

شما می‌توانید با توجه به نیاز خود برای باربری آنلاین بار، تعداد کارگران ، نوع وسیله نقلیه برای جابجایی اسباب ، درخواست بسته بندی و ساعت اسباب کشی را مشخص کرده تا توانسته باشید، ضرورت ها و نیازهای خود را با کارکنان باربری آنلاین بار در میان بگذارید.

تماس با ما