آیا امکان درخواست باربری واتوبار در ساعات شب ونیمه شب وجود دارد

بله، باربری آنلاین بار خدمات اتوبار وباربری آنلاین بار را به صورت شبانه روزی ارائه می‌دهد و بدین منظور بعضی از کارکنان ما مخصوص شیفت شب هستند تا آماده ارائه خدمات در ساعات شب و نیمه شب باشند.

تماس با ما